Kom og bli kjent med historien bak alle de flotte landemerkene vi har i Alvdal! Enten det er Jutulhogget eller Aukrust-senteret som fenger deg best; Lokalhistoriker og Alvdal-kjenner Per Nord Østerdalen deler av sin rike kunnskap om bygda vår! Velkommen til biblioteket!